Hvordan regne ut rente på forbrukslån

Vil du sammenligne ulike forbrukslån, men er forvirret av de ulike måtene å måle renten på? Har du kanskje et forbrukslån allerede, men lurer på om det kan være billigere for deg å gå over til et annet forbrukslån? Eller kanskje du har en rekke små lån som du ønsker å få refinansiert ved hjelp av et forbrukslån? Uansett i hvilken situasjon du er i, er det nyttig å kunne regne ut renten på forbrukslånet selv. Vi viser deg hvordan!

Kostnader med forbrukslån

Forbrukslån, og forsåvidt alle andre former for lån, har ulike kostnader knyttet til seg. Man har rentekostnaden, som er det du betaler i rente for å ha lånet. På forbrukslån er det typisk mellom 10 prosent og 30 prosent. Renten regnes årlig av det totale beløpet. For eksempel om du låner 100 000 kroner, og har 10 prosent i rente, så er rentekostnaden 10 000 kroner i året på det lånet.

regne ut rente pa forbrukslan

I tillegg har du andre utgifter med lån, og da spesielt forbrukslån. Mange utlånere av forbrukslån ser nemlig sitt snitt til å tjene litt ekstra penger ved å ha gebyrer for mange ulike ting. Disse utgiftene er også en del av utgiftsbildet, spesielt om man låner lite. Om du for eksempel låner 10 000 kroner med 10 prosent rente, så er rentekostnaden 1 000 kroner i året. Om det da er et etableringsgebyr på 500 kroner, og et termingebyr på 250 kroner, så dobles utgiftene fra 1 000 kroner året (som er rentekostnaden) til 2 000 kroner det første året (som er de totale kostnadene: 1 000 kroner + 500 kroner i etableringsgebyr og 250 * 2 i termingebyrer).

Utlånerene av forbrukslån er forpliktet til å opplyse om de totale kostnadene med lånet, og hva det utgjør i prosent. Derfor oppererer vi med to forskjellige begreper; nominell rente og effektiv rente. Nominell rente er rentekostnaden, mens effektiv rente er de totale kostnadene. Den effektive renten blir lavere over jo lengre tidsrom, mens den nominelle er fast.

Effektiverenten går ned over tid

Grunnen til at den effektive renten går ned over tid, er ganske enkelt at det blir flere år å fordele de faste kostnadene (etableringsgebyr osv) på. Låner du 10 000 kroner med 10 prosent rente og ingen termingebyr, men etableringsgebyr på 1 000 kroner, blir det bare 2 prosent ekstra over 5 år, og 1 prosent ekstra over 10 år – ikke så mye altså.

Den nominelle rente påvirkes ikke av dette. Den er 10 prosent uansett om etableringsgebyret er 10 000 kroner eller 0 kroner. Det samme gjelder de andre gebyrene og avgiftene. De kan være så store eller små de vil, men den nominelle renten står fast på det punktet den alltid gjør.

Oppsummmering

Så, for å oppsummere. Den effektive renten finner man ved å legge sammen alle kostnadene lånet koster, og dele på antall år du har tenkt å ha lånet. Den nominelle renten er den som står oppført i markedsføringsmateriell og som er veldig tydelig. Stort sett litt lavere enn den effektiverenten.

Written By